Privacyverklaring Elise Webredactie

Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de website en mijn diensten als zzp-webredacteur. De verwerking van uw gegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene verordening gegevensbescherming.

Bewaren van persoonsgegevens

Ik verzamel en bewaar contactgegevens van opdrachtgevers, leveranciers, zzp’ers met wie ik heb samengewerkt aan een opdracht en andere zakelijke relaties. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

  • bedrijfsnaam
  • voor- en achternaam contactpersoon
  • adresgegevens
  • e-mailadres
  • telefoonnummer

Doel van gegevensverzameling en -verwerking

Ik gebruik deze gegevens voor de communicatie rond de opdracht, het uitvoeren van de opdracht, facturering en financiële verantwoording, wettelijke bewaarplicht en dergelijke. De persoonsgegevens van zzp’ers waarmee ik aan een opdracht heb gewerkt, bewaar ik om eventueel in de toekomst opnieuw samen te werken.

Delen van persoonsgegevens

Ik verstrek persoonsgegevens van opdrachtgevers aan derden als dit nodig is voor een goede uitvoering van de opdracht. Verder komt het voor dat ik zakelijke relaties met elkaar in contact wil brengen. Ik vraag hiervoor aan iedere relatie toestemming voor. Tot slot kan het zijn dat ik uw gegevens deel om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Ik doe alle moeite om uw persoonsgegevens goed te beveiligen. Toch kan ik de veiligheid van gegevens die ik via internet verzend niet volledig garanderen. Mijn laptop en tablet zijn beveiligd met een toegangscode en mijn smartphone met mijn vingerafdruk. Ik heb een virusscanner geïnstalleerd op mijn apparaten en maak gebruik van een VPN-lijn als ik op een onbeveiligd WiFi-netwerk zit. Mijn bestanden op de harde schijf van mijn laptop, worden gesynchroniseerd met een opslagruimte in de cloud, beveiligd met een wachtwoord.

Mochten onverhoopt uw persoonsgegevens in verkeerde handen komen, dan breng ik u hier zo snel mogelijk van op de hoogte. Mocht u de indruk hebben dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@elisewebredactie.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt een verzoek indienen door te e-mailen naar: info@elisewebredactie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Om zo uw privacy te beschermen. Ik zal binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Ik wil u er verder op wijzen dat u bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, een klacht kunt indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Cookies

Deze website gebruikt technische en analytische cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die op uw apparaat worden gezet. Dankzij technische cookies hoeft u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te voeren in velden. Verder gebruik ik analytische cookies van Google Analytics (webstatistieken). Zie ook: Hoe Google gegevens gebruikt. En Hoe Google cookies gebruikt. U kunt cookies uitschakelen in uw browserinstellingen.

Links naar andere websites

Ik heb geen controle en invloed over de inhoud van websites waar ik naartoe link in bijvoorbeeld mijn blogs. Ik ben niet aansprakelijkheid voor die inhoud, tenzij ik ervan op de hoogte was dat de inhoud van die andere website onrechtmatig was. In zal ik die link onderzoeken en indien nodig blokkeren.

De gebruiksvoorwaarden en privacystatements van dergelijke gelinkte websites kunnen afwijken van de voorwaarden en het privacystatement die voor elisewebredactie.nl gelden. Ik raad u aan ook deze te lezen.

N.B. het kan zijn dat ik wijzigingen aanbreng in het privacystatement. Check daarom regelmatig de website voor een update.

Versie augustus 2018