Redactierichtlijnen – waar heb je afspraken over nodig?

Ik heb bij meerdere organisaties gewerkt als webredacteur. De ene keer waren er redactierichtlijnen op papier vastgelegd. Een andere keer was er nooit over nagedacht en deed iedereen maar wat naar eigen wijsheid. Ook kwam het voor dat er wel richtlijnen waren maar dat die bij iedereen in het hoofd zaten aan de hand van mondelinge afspraken. In ieder geval blijven er in de Nederlandse taal zaken waar de nodige discussies over ontstaan. Ik heb hieronder een paar voorbeelden genoemd waar je afspraken over kunt maken.

Lees verder Redactierichtlijnen – waar heb je afspraken over nodig?

Kun je zinnen ‘ontkunnen’?

Om een webtekst vlot te maken, gooi ik ze er zonder meer uit: ‘worden’ en ‘zullen’. Meer moeite heb ik met het werkwoord ‘kunnen’. Veel schrijvers gebruiken naar mijn idee ‘kunnen’ om een slag om de arm te houden. Iets kan, maar het hoeft niet. Ik heb dan de neiging om ‘kunnen’ weg te halen en iets te omschrijven alsof het zeker is. Alleen is het aan mij als webredacteur om die stap te nemen? Ik laat ‘kunnen’ vaak toch staan, omdat ik anders de inhoud te veel aanpas.
Lees verder Kun je zinnen ‘ontkunnen’?

Over afkortingen en onderstippeling

Ik heb een haat-liefdeverhouding met afkortingen. Liefde: ze zijn erg handig omdat je  webtekst er korter door wordt. Haat: als ik een tekst redigeer dan erger ik mij  vaak aan vreemde afkortingen van organisatieonderdelen, methodes, technieken enzovoort. Aan mij de taak om afkortingen uit te schrijven in de tekst.
Lees verder Over afkortingen en onderstippeling

Cijfers in webteksten

De stijlgids voor corporate websites van ministeries is een handige leidraad voor webredacteuren bij ministeries. De meeste webredacteuren kennen de stijlgids als een groen boekje. Hij staat ook online op http://stijlgids.overheid.nl. De stijlgids is eind 2008 herzien. Die herziening had nog wel wat voeten in de aarde.
Lees verder Cijfers in webteksten